logo_AS - průhledné pozadí.png
Regulace v EU

Prostředí regulace zdravotní péče se nejen v EU, ale i ve všech členských zemích neustále dynamicky vyvíjí. 

Naše služby

Poskytujeme profesionální služby ve všech oblastech, jež mohou souviset s péčí o zdraví. 

Partneři

Naše specializované společnosti jsou zárukou profesionality a kvality. 

Mapa_EU.jpg

REGULACE V EU

Prostředí regulace zdravotní péče se nejen v EU, ale i ve všech členských zemích neustále dynamicky vyvíjí. Orientace ve všech legislativách, procesech, postupech a jejich časových a ekonomických souvislostech není snadná. Aby byly správně zhodnoceny všechny možnosti a dopady, je třeba této oblasti věnovat potřebnou kapacitu. Schopnost brát v potaz možné regulace je nutná nejen v raných fázích výzkumných projektů, ale také po celou dobu životního cyklu produktu. 

 
 

NAŠE SLUŽBY

Poskytováním služeb v oblasti regulací se zabývají naše dceřiné společnosti Regulatory House a ReKnoS Science.

Naše zázemí nám umožňuje poskytovat profesionální služby ve všech oblastech jež mohou souviset s péčí o zdraví. Jedná se zejména o oblast humánních léčivých přípravků, zdravotnické prostředky, doplňky stravy („novel Foods") či kosmetiku. Rovněž se na nás můžete obrátit s přípravky veterinárními. Služby poskytujeme po celém území EU a i v dalších zemích.

Translační strategie

Cílem je správně definovat směry a potenciální produkty biomedicínských projektů z hlediska regulací a zasadit projekty do regulačního kontextu.

 • Shromažďování informací – strukturovaná šablona slouží k shromažďování základních informací, které jsou nutné pro posouzení translačního procesu a pro sestavení strategie

 • Analýza a doporučení – analýza, doplnění a doporučení postupu

 • Translační Strategie – všechny aspekty translačního procesu, plánování projektů a řízení projektů s cílem eliminovat rizika a organizovat všechny aspekty dosažení cíle

Klinická hodnocení

Náš tým expertů z oblasti klinických hodnocení, farmakologie a konzultantů z ostatních specializovaných odborných pracovišť nabízí servis zaměřený na:

 • Podporu při sestavení designu a protokolu studie

 • Vytipování vhodných studijních center

 • “Study Setup”

 • Koordinaci klinických hodnocení

 • Monitoring

 • Vzdělávaní a semináře (GCP, Clinical Trials in Practice, Pharmacology)

 • Více na REKNOS

Registrace

Vhodně zvolená registrační strategie a postup může být zásadní pro úspěch projektu. Základem by měla být dostatečná profesionální péče.

 • Regulační konzultace

 • Registrační služby

 • Servis držitele MAH

 • Notifikační servis

 • e-CTD

 • Více na Regulatory House

Market access

Registrací to nekončí. Úspěšné uvedení produktu na trh je další oblastí a má řadu úskalí.

 • Ekonomická analýza ve zdravotnictví

 • Konzultace při sestavení strategických plánů

 • Optimalizace portfolia

 • Příprava dossier pro stanovení úhrady

 • Stanovení strategie cen a úhrad

 • Post marketing research (lékaři, pacienti)

Farmakovigilance

Hlavním cílem je bezpečnost. Sledování a hlášení nežádoucích účinků, které mohou při léčbě nastat, je prevencí případných rizik, ochranou pacienta, lékaře i léčivého přípravku.​

 

PARTNEŘI

reknos.png
regulatory_house_logo_rgb (2016_10_24 10
logo DG jpg.jpg
PharmAround-Nadační-fond (1).png